Най-добрата за момента стратегия за възстановяване на острата травма: естествени средства

Използването при остра травма на други средства извън утвърдените (НСПВС и кортикостероиди) до голяма степен е пренебрегнато в България, което не позволява да се постигне пълно структурно и функционално възстановяване.  Съвременните биотехнологично получени средства, нутрицевтици и фитохимични продукти (растителни екстракти)  имат голям брой клинични изследвания във връзка с положителната им роля  за овладяване на различите процеси при остра травма.

Повече от 180 химически вещества имат роля при острата травма, което прави процеса много сложен и труден за повлияване по най-правилния начин. Всяка фаза има своите особености, които се проявяват със съответните симптоми (и съответстващите им  биохимически процеси). Тъй като  всяка фаза от острата травма има различен акцент  се прилагат  различни средства за овладяване и самоограничаване (най-вече на вторичното увреждане в първи етап).

За по-лесно разбиране в кой етап (със съответните му симптоми, участници и процеси  при него) кои средства най-често се използват ще бъдат представени накратко за по-лесна разбираемост.

Първа фаза: тъканно увреждане

В първата фаза на тъканно увреждане има два основни процеса: първично увреждане (предизвикано от травмата) и вторично увреждане, при което се освобождават вещества т.нар. медиатори на възпалението, метаболити, азотен оксид, увреждане на лизозомни мембрани и ацидоза. Техните  ефекти могат да бъдат обобщени както следва: повишаване на просвета на кръвоносните съдове (вазодилатация), повишена съдова пропускливост, засягане на съдовата стена, привличане и активиране на клетки на имунната система, отделяне на вещества предизвикващи болка и температура. Те отговарят за ограничаване и евентуално елиминиране на последиците от нараняването чрез активиране на всички участници в развитието на острото възпаление. По произход те са клетъчни (хистамин, серотонин, простагландини, левкотриени, липоксини, реактивни форми на кислород, лизозомни ензими, цитокини, хемокини, азотен оксид и невропептиди) или плазмени (система на комплемента, кининова, коагулационнна и фибринолитична системи).

Най-често използваните естествени средства повлияващи благоприятно в таза фаза процесите са:

Харпагозид, босвелиеви киселини,  джинджероли, куркуминоиди, салицин, байкалин и байкалеин,  урсолиева киселина и еугенол,

Втора фаза: тъканно увреждане

Във втората фаза на възпалителен излив (ексудат) се наблюдават главно хемодинамични промени (промени в микроциркулацията, позволяващи клетъчните и пламени фактори да напуснат циркулацията и преминат в тъканите) и отделяне на медиатори на възпалението. Наблюдават се първоначално вазоконстрикция предизвикана от освободения норадреналин, а последствие под въздействието на медиаторите на възпалението (хистамин, азотен оксид) се увеличава кръвния ток, което ние наблюдаваме като локално зачервяване и затопляне. Увредената съдова стена и разширяването на съдовите пори (посредством медиаторите – хистамин, брадикинин, левкотриени, субстанция Р), настъпва излизане на богата на белтъци течност. На по-късен етап настъпва забавяне на кръвотока до стаза (следствие на загубата на течност).

Най-често използваните естествени средства повлияващи благоприятно в тази фаза са:

Харпагозид, пикногенол, транс-ресвератрол, босвелиеви киселини, протоантоцианидини, рутин и  есцин.

Трета фаза: регенерация

В тази фаза процесите водят до пълно възстановяване от травмата или до нейното преминаване в хронично възпаление и по-нататъшни дегенеративни промени на тъканите.  Тази фаза на острата травма е най-пренебрегваната, защото в нея смптомите на болка и отток отшумяват и взетите дотогава мерки най-често биват прекъснати и  оставян сам организмът да реорганизира увредената тъкан. Това е момента, в който действията трябва да имат различен акцент и по-голяма продължителност, за да може да има желаното пълно и правилно възстановяване. Без да се подпомогнат съзнателно и целенасочено в таза фаза процесите тялото не винаги успява да се справи. В тази фаза протичат активно етапи на очистване (увредени и мъртви клетки, клетъчни  структури, фибрин и т.н. ), разрастване и запълване на тъканния дефект за сметка на съединителна тъкан и нови кръвоносни съдове.  Процесите на регенерация се контролират от баланса между стимулиращи растежни фактори (епидермален, фибробластен, ангиогенен и др.) и растежни инхибитори (кейлони, трансформиращ растежен факторβ и др.). Напр. трансформиращия растежен фактор-β е  отговорен за образуването на остеофити  (шипове) в тялото следствие на дегенеративен хроничен процес. Храненето в тази фаза  има голямо значение за възстановяването от травмата ( адекватен прием на определени  белтъци и нужните  витамини, минерали и  микроелементи).

Протичат  два типа регенерация през нея:

Специфична тъканна регенерация : разрастване и размножаване на клетките на увредената тъкан както е   епидермиса на кожата, мукозните клетки на лигавицата на органи (стомах, дебело черво и др.) и специфичните клетки на паренхимните органи (черен дроб, панкреас и др.).

Неспецифичната регенерация: разрастване на съединителна тъкан и нови кръвоносни съдове (капиляри)- неоваскуларизация. Така се формира нова гранулационна тъкан.

В нея се ползват следните средства спомагащи за процесите на очистване на увредените тъкани:серапептидаза, бромелаин, трипсин, папаин, химотрипсин, натокиназа и панкреатин.

Използват се  средства доставящи структурни единици за съединителната тъкан:  

Хидролизиран колаген (има нужда от различен тип в зависимост от засегнатата структура), хрущял от акула, еластин, аминокиселините: глицин, пролин и лизин, хондроитин сулфат, глукозамин сулфат и екстракт от мембраната на яйчената черупка.

Използват се средства стимулиращи синтеза на съединителна тъкан в тялото:

Най-често се използват естествени средства като силиций (с произход от  полски хвощ или бамбук), транс-ресвератрол, витамин С и невен.

Направили комбинация от изброените действия и средства в правилния момент и продължителност вие ще се върнете да практикувате пълноценно вашия любим спорт и ще запазите качеството си на живот без да се налага да сменяте спорта или да изпитвате болка или ограничена функционалност (показващи, че не сте възстановен напълно) по време на натоварване.