Kak 4гр. от тялото ни определят дали да реагираме на стрес и да изпитваме удоволствие или недоволство

Стресът представлява неспецифична реакция на организма, която се проявява под въздействието на различни фактори (механични, физични, биологични и др.). Повечето […]