Kak 4гр. от тялото ни определят дали да реагираме на стрес и да изпитваме удоволствие или недоволство

Стресът представлява неспецифична реакция на организма, която се проявява под въздействието на различни фактори (механични, физични, биологични и др.). Повечето хора считат, че причина за стреса при тях е на база на изпитването на определени чувства и емоции (т. нар. емоционален стрес). Той е ежедневно изпитван от всеки един от нас. Стресът има и положително въздействие в ежедневието ни: повишава общия тонус, работоспособността, съсредоточеността, вниманието и продуктивнотстта. Преминавайки определени граници, които са различни за всеки един човек, той започва да бъде неблагоприятен здравословно и психо-емоционално. За това влияние оказват силата и продължителността на фактора на стрес, но голямо значение има й реактивността на самия организъм.

Все пак кой отговаря за това да възприемем даден стимул за заплаха или не и да последва реакция на тялото?

ХИПОТАЛАМУСЪТ

Той е орган разположен в междинния мозък, който тежи 4гр. (целият мозък е около 1400гр.), а оказва ефект на всяка клетка в тялото ни. Свързан е с различни мозъчни структури. Той е в центъра на лимбичната система, имаща главна роля в контрола на емоциите, поведението и мотивацията. И тук е основната роля на хипоталамуса: да бъде връзка между емоционалния мозък, каквато е лимбичната система и главния мозък. Активността на лимбичната система остава неосъзната от нас, но оказва голямо влияние върху действията и поведението ни. Тя определя основните чувства на човека и повечето от емоционалните ни реакции. Много важно е да се знае, че тя не може да различи въображаема стресова ситуация от реална заплашваща тялото ни. Дори когато само мислим за дадена ситуация, емоционалният отговор на мозъка е напълно идентичен с отговора в реална ситуация. Може би вече се сетихте за моментите, в които изведнъж ви обхващат чувствата на безпокойство и тревожност без да имате обективна причина да ги предизвиква.
Самият хипоталамус е висш център на вегетативната нервна система (ВНС*), която регулира дейността на всички органи и системи в тялото ни без ние съзнателно да можем да й въздействаме. Симпатиковия дял на ВНС е свързан с определени структури на надбъбречните жлези, като крайния ефект е отделяне на хомоните адреналин и норадреналин. Парасимпатиковия дял има много дълги нервни влакна, които директно достигат до инервираните от тях органи без да имат посредник. Хипоталамусът има и ендокринна функция, която го определя й като ендокриннен орган. Той синтезира хормоните окситоцин и вазопресин, които след това се складират в хипофизата.
Дялове на хипоталамуса и връзката им с видовете чувства, които предизвикват. В зависимост от това, кой дял (преден, среден или заден) се активира ние проявяваме даден тип реакция и чувстваме положителни или отрицателни емоции.

Преден дял-удоволствие: При активиране предния дял реагира с промяна на някой от биологичните ритми: ден-нощ, събуждане-заспиване, поддържане на телесната температура, концентрация на хормоните в определени часове на деня. Той е свързан с това да изпитваме удоволствие и вътрешната ни среда (т. нар. центровете за удоволствие, отделящи ендорфини).

Среден дял- щастие и любов: Активира ли се средния дял се променя дишането ни и синтезът на два важни хормона: окситоцин и вазопресин. Благодарение на отделения след това от хипофизата окситоцин ние изпитваме чувствата на щастие и любов. Отделянето става при при физическа близост и най-вече по време на полов акт.

Заден дял- недоволство: В задния дял се намира центърът на симпатикусовия дял на ВНС и е свързан с недоволство и външната среда (фактори от външната среда като: психически тормоз, студ, шум, топлина, цигари, липса на кислород). При негативна нагласа активираме симпатиковия дял на нервната система (остта хипоталамус -хипофиза- надбъбречни жлези) и отделяме стресовите хормони адреналин норадреналин. Това директно активира дейността на много органи да отговорят на стрес стимула без в повечето случаи да има голяма заплаха. Причината за тази излишна свръхреакция е по-ниският праг на отговор на стрес на тази част от хипоталамуса. Най-често тази реакция ежедневно протича в случаите, когато проявяваме силни емоции като: гняв, критичност, раздразнение. Те се характеризират с много голяма сила и кратко действие.

Очаквайте в следващата статия: “Как да влияем положително на отделните части на хипоталамуса”

 

*Вегетативна нервна система: наричана още автономна ( не подлежи на съзнателен контрол) нервна система, е част от периферната нервна система, чиято задача е да поддържа оптимални вътрешни условия в организма (т. нар. хомеостаза), като регулира дейността на вътрешните органи. Състои се от две части : симпатикова и парасимпатикова.