Полски хвощ

Многогодишното растение полски хвощ е член на семейството Equisetaceae и е разпространенo в Северна Америка, Европа и някои части на […]