Какъв е препоръчителният дневен прием на магнезий и как да разберем?

Количество магнезий в тялото и неговото разпределение.

Общото количество магнезий (Mg) в човешкото тяло на възрастен е от 20 до 28g. (около 20 mmol/kg свободна от мазнини тъкан). Почти 99% от Mg в човешкото тяло се отлага в костите ( около 60% от обшото му количество) мускулите (около 26% общото му количество) и меките тъкани и телесните течности (около 13% от общото му количество). Костите, като най-голямото депо на Mg, играят ролята на буфер при значими вариации на физиологичните му извънклетъчни нива. Едва 1% от общото количество в човешкото тяло е извънклетъчният Mg. Серумният Mg, подобно на Ca, се среща в три фракции – свободен (йонизиран) – 50-70%, свързан с протеини (20-30%) и в състава на различни соли (фосфати, бикарбонати, цитрати и сулфати) – 5-15%. Йонизираната фракция (Mg2+) има най-голяма биологична активност, като промяната в нейното ниво засяга и останалите серумни електролити. Магнезиевата хомеостаза се регулира от тънкото черво, костите и бъбреците. Абсорбира се в тънкото черво, складира се в костите и се екскретира предимно чрез бъбреците или с фецеса. Само 24-76% от приетия с питейната вода (около 10% от общата дневна доставка) и с храната Mg се абсорбира в червата, останалото количество се изхвърля с фецеса. Важно е да се знае, че тънкочревната абсорбция зависи основно от серумните нива на Mg в организма. Ролята на хормоните (паратиреоиден хормон, антидиуретичен хормон, глюкагон и калцитонин) в магнезиевата хомеостаза е незначителна, като изключение правят естрогените.

Препоръки за дневен прием

Може да сте обърнали внимание на разликите в препоръките за дневен прием на магнезий с произход САЩ, страни от Европейския съюз и България. Това е така защото всяка държава сама, чрез оторизираните за това държавни организации определя нормите на дневен прием (хранителни вещества, витамини и минерали).

Препоръчителен дневен прием (RDA) на Mg според Food and Nutrition Board на САЩ
RDA се определя като средно дневно ниво на прием, което е достатъчно, за да отговори на хранителните нужди на почти всички (97% -98%) здрави хора. Препоръките за магнезий при мъжете варират в зависимост от възрастта (от 9 до над 70год.) от 240 до 420mg на ден, а при жените в зависимост от възрастта ( от 9 до над 70год.) от 240 до 360mg на ден. При жени в период на бременност се препоръчват в зависимост от възрастта им от 350 до 400mg на ден. При жени в период на лактация се препоръчват в зависимост от възрастта им от 310 до 360mg на ден.

Препоръчителен дневен прием на Mg според Европейският орган по безопасност на храните – (EFSA).
Дневното количество се определя като референтни количества за населението (PRIs) и е разделено по възраст и пол също. Препоръките за Mg при мъжете варират в зависимост от възрастта (от 7год. нагоре) от 300 до 350mg на ден, а при жените в зависимост от възрастта ( от 7год. нагоре) от 250 до 300mg на ден. При жени в период на бременност или лактация се препоръчва прием на 300mg на ден).

Препоръчителен дневен прием на Mg според Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ)
Съгласно наредба Наредба № 47 от 28 Декември 2004 Г. за изискванията към хранителните добавки, максимално допустимото количество магнезий препоръчвано от производителя за дневен прием може да бъде 250mg.

Изследвания за оценка на магнезиевия статус в клиничната практика. Има няколко изследвания, които се използват за оценка на магнезиевия статус на тялото. Те има различен процент достоверност и недостъци от различно естество (цена, достъпност, време), които се взимат предвид при избора на вида изследване.

Изследванията показващи магнезиевия статус в тялото са:

Изследване на серумен Mg
Най-разпространен и най-достъпен метод е изследването на серумното му ниво. Серумното ниво на магнезий отразвава само 0.3% от общия магнезий в тялото, поради което е неточен показател на вътреклетъчното и общото количество на макроелемента. Неточността идва и от това, че тялото постонно (чрез резерва в костите) се стреми да поддържа нивото му в серума константно. Нормалните серумни нива на магнезия могат да варират при здрави хора, в зависимост от различните лаборатории.

Измерване на концентрацията на Mg в еритроцити
При него се изследва нивото на магнезий в клетките, като за целта се изследват червените кръвни клетки( еритроцити). Резултати показващи 6mg/dl или повече показват добри запаси в тялото. Той дава по-достоверна информация от изследването на серумния магнезий, но има и своите недостатъци. Недостатък на теста е, че показва магнезиевия статус към момента на образуването ( еритропоезата) на еритроцита (до 4 месеца назад), а не актуалното състояние на клетките в момента. Също така при нарушения на еритропоезата може да бъде недостоверен.

Измерване на йонизиран Mg
При него се изследва количеството на магнезиевите йоните в кръвта. Достоверността му е голяма , но се изисква специализирана апаратура и поради тази причина се използва най-малко. Намира приложение при специфични клинични състояния изискващи информация за точното количеството на магнезиевите йони в тялото.

Интрацелуларно ниво на магнезий в епителни клетки (EXA test)
Това е неинвазивен тест, които изследва магнезиевото ниво в ептителните клетки в устната кухина. Това е много точен и достоверен тест за вътреклетъчното ниво на магнезий като отразява до много голяма степен моментния статус на тялото (за разлика от магнезия в еритроцитите) заради бързия метаболизъм на епитела в устната кухина. Но все пак тестът дава отговор за концентрацията на магнезий в меките тъкани ( епителът на лигавицата в устната кухина)

Тест с натоварване с магнезий/ тест за толерентност
За целта се влива определено количество магнезий, след което урината се събира за период от 24 часа. Оценява се процентното задържане на магнезий в тялото. Ако 70-80% или повече от приетия магнезий се задържи в организма се смята, че има дефицит. Тестът за натоварване с магнезий е приет като златен стандарт за оценка на статуса на магнезий в тялото. Недостатъците му са, че трябва да се събира в продължение на 24 часа урина по определена процедура (за да не се компроментира изследването) и, че трябва да се направят две посещения при специалиста предписал изследването.

Ето защо когато се обърнете към някой специалист (лекар, треньор или друг специалист) с въпрос какво дневно количество магнезий да приeмате е много вероятно да получите отговор, че трябва да го изследвате. Послушайте го защото няма специалист, който да знае колко точно магнезий на тялото ви е нужно без да е обективизирано чрез изследване.