Не са само за храносмилане, а имат и ползи при възпаления, атеросклероза и имунната система!

Системни протеолитични възпаление атеросклероза съединителна тъканВсички биологични реакции в човешките клетки зависят от ензимите – те са необходими за поддържане на живота. Те не са живи организми, а протеини – дълги вериги от аминокиселини, поддържани заедно чрез пептидни връзки. Всички ензими са протеини, но не всички протеини са ензими. Ензимите са катализатори, което означава, че ускоряват реакциите в тялото, без да се променят в процеса. Ензимите са много специфични за това, което катализират. Всеки тип ензим улеснява различен процес в организма. Те са високоефективни, тъй като малки количества от тях осигуряват значителна производителност. Всъщност, те могат да ускорят реакциите до един милион или дори повече пъти.

Ензимите имат и ползи при възпаления, атеросклероза и подкрепа на имунната система!

Човешкото тяло произвежда много ензими, които улесняват храносмилането. Храната, която консумираме, преминава през храносмилателния тракт, като секрецията на ензими започва още от устата, в стомаха, панкреаса и накрая в червата. Ензимите също присъстват естествено в храната (естествена и необработвана високотермично), която консумираме. Служат за подпомагане на разграждането на тези специфични храни. Ролята на храносмилателните ензими е да разграждат мазнините (липазни ензими), въглехидратите (амилазни ензими) и протеините (протеолитични ензими) съдържащи се в храните, в по-малки вещества, които тялото ни да може да използва за своите нужди. Например протеолитичните ензими се използват за максимизиране на храносмилането на протеини за по-добро усвояване на хранителни вещества и намалена вероятност протеините да причинят имунен отговор (хранителни алергии или непоносимости). Например, глутенът е протеин,с който някои хора имат проблеми с толерантността си към него. Ензимите, които разграждат пептидните връзки на глутеновата молекула, намаляват храносмилателния дискомфорт, който може да бъде резултат от консумацията на глутен. За разлика от останалите видове ензими протеолитичните ензими имат не само храносмилателна роля. Когато те преминат чревната стена и попаднат в кръвообращението те имат и други много важни за здравето ни функции. В този случай те биват описвани с понятието системни протеолитични ензими и имат функции в човешкия организъм, които са извън рамките на храносмилателната система. Системни са, защото действието им да разграждат определени протеини в тялото не става в червата, а навсякъде в тялото, където те открият, че има работа за тях.

Следните протеолитични ензими, са най-често използвани като системни: папаин, бромелаин, трипсин, химотрипсин, серапептидаза и наттокиназа.

Основните функции, които са доказани, че имат като системни ензими са:

1.Отговарят за разтварянето на отложен фибрин: Фибринът играе много важна роля във възпалителния процес. Той се образува веднага щом предшественикът му фибриноген влезе в контакт с разрушена или увредена тъкан. Тази реакция, в резултат на развитието на острия възпалителен процес се задейства още преди появата на системни симптоми от тялото и служи като важен биологичен механизъм за защита на органите на тялото от разпространение на проблема и в други тъкани. Образуването на неразтворим фибрин значително усложнява и дори спира локалното кръвообращение и лимфен отток. Това води до подуване и болка. Когато тялото се е справило с острия процес започват процеси на възстановяване на увредените тъкани (репарация). Тогава тялото изчиства фибрина (фибринолиза) и възстановява нормалното функциониране на тъканите и органите. Но много често този процес не успява докрай да се извърши поради ред причини (по-голямо от необходимото отделяне на фибрин, калцифициране на мястото, по-слаб и бавен процес на фибринолиза). Забавянето на фибринолизата може да бъде причина за редица патологични процеси ( като атеросклероза).

2. Подкрепа на кръвообращението и лимфния отток: Разграждат по-големи белтъчни (най-често увередени), молекули циркулиращи в лимфната система или плазмени протеини и клетъчните остатъци на място с увреждане (травма). Това значително улеснява преминаването им през лимфната система (подобрява се лимфния дренаж), което води до по-бързо намаляване на отока (ние усещаме с намаление на подутината, болката и дискомфорта в тази зона). Също така намаляват агрегацията (слепването) на тромбоцитите и оттам вероятността да се образуват тромби в кръвта. Това подобрява значително реологията ( течливостта) на кръвта.

3. Разграждат патогенни имунни комплекси: Протеолитичните ензими също разграждат патогенни имунни комплекси, които могат да инхибират нормалната имунна функция. Тези имунни комплекси, които се състоят от антиген, свързан с антитяло, са нормална част от имунния отговор. Но когато имунните комплекси се срещат в излишък, те са основна причина за определени заболявания (основно бъбречни, чревни, нервни и ревматологични с автоимуннен характер) заради това,че се отлагат в определени тъкани на органите и системите и затрудняват дейността им.

4. Участват в модулирането на имунната система: Директно увеличават фагоцитарната спососбност на макрофагите и потенциала на клетките естествените убийци (NK). Това са клетки, които са част от т.нар. вроден имунитет , който отговаря за предпазване на организма от чужди субстанции (вируси, бактерии, гъбички, паразити и туморни клетки), като ги разтварят ( процесът се нареча цитолиза), разрушават и поглъщат (процесът се нарича фагоцитоза) остатъците от тях.
Описаните най-важни функции на протеолитичните ензими са само част от пълния спектър, който те имат като директна полза за нашето здраве. Сега бихте могли да разберeте защо се използва й понятието системни протеолитични ензими за тях и колко голямо и наистина важно е влиянието им върху много важни за цялото ни тяло процеси.

В следващата статия ще разгледаме използването им при остри състояния като травмите.