Вече се знае, че микробиота има и метаболитна функционална роля върху гостоприемника

– Вече се знае, че микробиота има и метаболитна функционална роля върху гостоприемника; – Взаимодействието  чревни бактерии/хранителни вещества води до […]