Витамин С

Витамин С или още известен като L-аскорбинова киселина е есенциален водноразтворим витамин открит от унгарския физиолог Алберт Сент-Георги през 1932г. Той печели Нобеловата награда за физиология и медицина през 1937 г. за откриването му. Той е популяризиран най-вече от Лайнъс Полинг за предотвратяване на обикновената настинка и оттогава се смята за най-популярната хранителна добавка в света.

Витамин С играе важна роля в много физиологични процеси в човешкия организъм. Необходим е за възстановяване на тъканите във всички части на тялото. Важните функции на витамин С включват подкрепа на имунната система, синтезът на съединителна тъкан, (използвана за изграждане на кожата, сухожилията, ставните връзки, кръвоносните съдове, кости и зъби), антиоксидантна защита на клетките , участва в синтеза на невротрансмитери и л-карнитин и има активна роля при усвояването на желязо.

Витамин С при настинка

Според анализите оценяващи прием на Витамин С в дози от 200mg до 2000mg, витамин С успява да намали продължителността на протичане на настинките с до 14% при възрастни и деца, но не успява да намали честотата на поява на настинките. Ползата му при настинка най-вече се дължи на антихистаминовия му ефект при прием на висока доза витамин С .
Установено е, че при трениращи с екстремно физическо натоварване ( маратонци), рискът от развитие на настинка спада наполовина при редовен прием. [1],[2]

Витамин С участва в синтезът на структурен протеин

Важна функция на витамин С е неговата активна роля в синтеза на съединителна тъкан (колаген). Колагенът поддържа структурно кожата и по-този начин я защитава от набръчкване и запазва нейната цялост и здравина. Колагенът също така защитава и поддържа вътрешните органи и другите меки тъкани. Една от аминокиселините, използвани за синтез на колаген – хидроксипролин – се синтезира само когато витамин С е на разположение. Витамин С играе ключова роля в процесът на зарастване на рани чрез разрастването на нова съединителна тъкан чрез образуването на колаген [3-5].

 

Витамин С предпазва кожата от вредната UV радиация.

Витамин С намалява щетите, причинени от излагането на UV-светлина. Не може да действа като слънцезащитен крем тъй като не може да абсорбира UV светлина. Но антиоксидантната активност на витамин С помага за защита от UV щетите, причинени от свободните радикали [6]. В отговор на UV светлина транспортиращите витамин С протеини се увеличават, което предполага повишена нужда от прием на витамин С за адекватна защита [7, 8]. Добавянето на кератиноцити към витамин С намалява щетите, причинени от UV светлина и липидната пероксидация, като ограничава отделянето на провъзпалителни цитокини и предпазва от клетъчна смърт [9]. Много проучвания предполагат, че консумацията на витамин С сама по себе си няма да намали ефекта от излагане на UV; обаче комбинация от витамин С и Е ефективно увеличава минималната еритем доза (най-ниската доза ултравиолетово лъчение, която ще доведе до видимост на зачервяването 24 часа след излагане на UV радиацията) и намалява стимулирания от зачервяването кръвен поток до увредени участъци от кожата [10]. По този начин взаимодействията между двата антиоксиданта витамини са необходими за постигане на UV защита. Локалното приложение на витамин С също намалява ефект на излагане на UV радиация и набръчкване на кожата и развитие на кожен тумор [11]. Витамин С намалява броя на изгорелите от слънце клетки и намалява увреждането на ДНК [12].

 

Витамин С при сърдечно-съдови заболявания

Антиоксидантното действие на витамин С помага за лечението на сърдечно-съдови заболявания. Витамин С има способността да намалява прилепването на клетките моноцити към съдовия ендотел и подобряване синтеза на азотен оксид от съдовата стена с цел вазодилатация, намаляване на съдовата гладко-мускулна клетъчна смърт и предотвратява нестабилността на плаките при атеросклероза [13]. Чрез антиоксидантното си действие намалява увреждането на съдовете от липопротеините с ниска плътност, което е основна причина за сърдечно-съдови заболявания. [14, 15]. Дефицитът на витамин С води до излишък на холестерол в черния дроб и повишава риска от образуване на камъни в жлъчката. [16] Това увеличение на задържането на холестерол (чрез намаляване на степента му на елиминиране) също се оказва рисков фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания и по-специално за артеросклероза. [17] [18]

 

Витамин С за превенция на ракови заболявания

Оксидативен стрес, възникващ в резултат на дисбаланс между производството на свободни радикали и антиоксидантната защита, причинява увреждане на широк спектър от сруктурни липиди, протеини и нуклеинови киселини. Смята се, че продължителна атака на ДНК от реактивни кислородни радикали води до развитие на рак. Като природен антиоксидант, витамин С играе роля в превенцията на окислителните увреждане на ДНК, което е значително повишено в клетките на места с хронично възпаление и при много пред-неопластични лезии. Повечето увреждания на структурата на ДНК се възстановяват метаболитно без необратими последствия. Обаче по-високото количество на окислени ДНК бази се счита за рисково за предизвикване на мутационни събития. Установено е, наличие на повишени нива на метаболит предизвикващ неоплазми (8-хидрокси-2′-дезоксигуанозин) при лица с тежък дефицит на витамин С , който бива намален чрез добавяне на витамини С и Е [15].

 

Витамин С и нервна система

Витамин С е кофактор в синтезът на катехоламини (адреналин, нореадреналин и допамин ) и други хормони като окситоцин, вазопресин, холецистокинин и α-меланоцит-стимулиращ хормон. [19] Това става посредством ензимът допамин-β-хидроксилаза, който превръща допамин в норадреналин (който впоследствие се превръща в адреналин), който е зависим от витамин С. Витамин С има антидепресантно действие въпреки, че директният механизъм на действие не е известен, изглежда в крайна сметка действа чрез калиевите канали (като повечето антидепресанти) и е синергичен с блокерите на калиевите канали. [20-22] Изглежда, че витамин С има предполагаема невропротективна роля чрез инхибиране на NMDA рецептора. Изглежда, че това не е уникална роля за витамин С, а нещо, което се дължи на антиоксидантното му действие.

 

Витамин С и кортизол
Доказано е, че добавката на витамин С намалява стимулирания от упражнения скок в кортизола при еднократен прием [23] и като продължителен прием в рамките на 12 дни [24] в дозов диапазон от 1000-1,500 mg.
Витамин С и абсорбцията на желязо
Установено е, че витамин С увеличава усвояването на желязото, което не е свързано с хема (от растителни източници) [25] [26] и че намалява потискащите усвояваенето ефекти на фитиновата киселина. Това става посредством два механизма: превенция на формирането на неразтворими и неабсорбируеми железни комплекси и редуциране на фери йоните (Fe3+), до феро йони (Fe2+).

 

ИЗТОЧНИЦИ:

[1] Johnston CS. The antihistamine action of ascorbic acid. Subcellular Biochemistry.
1996;25:189-213 [2] Douglas RM, Hemilä H, Chalker E, Treacy B. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Systematic Review. 2007;3:CD000980
[3] Savini I, Catani MV, Rossi A, Duranti G, Melino G, Avigliano L. Characterization of
keratinocyte differentiation induced by ascorbic acid: Protein kinase C involvement and
vitamin C homeostasis. Journal of Investigative Dermatology. 2002;118:372-379
[4] Boyce ST, Supp AP, Swope VB, Warden GD. Vitamin C regulates keratinocyte viability,
epidermal barrier, and basement membrane in vitro, and reduces wound contraction
after grafting of cultured skin substitutes. Journal of Investigative Dermatology.
2002;118:565-572
[5] Ponec M, Weerheim A, Kempenaar J. The formation of competent barrier lipids in reconstructed human epidermis requires the presence of vitamin C. Journal of Investigative
Dermatology. 1997;109:348-355
[6] Darr D, Combs S, Dunston S, Manning T, Pinnell S. Topical vitamin C protects porcine
skin from ultraviolet radiation-induced damage. British Journal of Dermatology.
1992;127:247-253
[7] Steiling H, Longet K, Moodycliffe A. Sodium-dependent vitamin C transporter isoforms
in skin: Distribution, kinetics, and effect of UVB-induced oxidative stress. Radical
Biology and Medicine. 2007;43:752-762
[8] Kang JS, Kim HN, Jung da J. Regulation of UVB-induced IL-8 and MCP-1 production in
skin keratinocytes by increasing vitamin C uptake via the redistribution of SVCT-1 from
the cytosol to the membrane. Journal of Investigative Dermatology. 2007;127:698-706
[9] Tebbe B, Wu S, Geilen CC, Eberle J, Kodelja V, Orfanos CE. L-ascorbic acid inhibits
UVAinduced lipid peroxidation and secretion of IL-1alpha and IL-6 in cultured human
keratinocytes in vitro. Journal of Investigative Dermatology. 1997;108:302-306
[10] Eberlein-Konig B, Placzek M, Przybilla B. Protective effect against sunburn of combined
systemic ascorbic acid (vitamin C) and d-alpha-tocopherol (vitamin E). Journal of the
American Academy of Dermatology. 1998;38:45-48
[11] Bissett DL, Chatterjee R, Hannon DP. Photoprotective effect of superoxide-scavenging
antioxidants against ultraviolet radiation-induced chronic skin damage in the hairless
mouse. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine. 1990;7:56-62
[12] Lin FH, Lin JY, Gupta RD. Ferulic acid stabilizes a solution of vitamins C and E and doubles
its photoprotection of skin. Journal of Investigative Dermatology. 2005;125:826-832
Vitamin C: Sources, Functions, Sensing and Analysis
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.7016217
[13] Honarbakhsh S, Schachter M. Vitamins and cardiovascular disease. British Journal of
Nutrition. 2008;101:1113-1131
[14] Jacob RA, Sotoudeh G. Vitamin C function and status in chronic disease. Nutrition in
Clinical Care. 2002;5:66-74
[15] Willcox BJ, Curb JD, Rodriguez BL. Antioxidants in cardiovascular health and disease:
Key lessons from epidemiologic studies. American Journal of Cardiology.
2008;101:75-86D
[16] Ginter E. Vitamin-C deficiency and gallstone formation. Lancet. (1971)
[17] Turley SD, West CE, Horton BJ. The role of ascorbic acid in the regulation of cholesterol metabolism and in the pathogenesis of artherosclerosis. Atherosclerosis. (1976)
[18] Ginter E. Marginal vitamin C deficiency, lipid metabolism, and atherogenesis. Adv Lipid Res. (1978)
[19]. Rush RA, Geffen LB. Dopamine beta-hydroxylase in health and disease. Crit Rev Clin Lab Sci. (1980)
[20]. Galeotti N, et al. Effect of potassium channel modulators in mouse forced swimming test. Br J Pharmacol. (1999)
[21]. Bortolatto CF, et al. Involvement of potassium channels in the antidepressant-like effect of venlafaxine in mice. Life Sci. (2010)
[22]. Binfaré RW, et al. Ascorbic acid administration produces an antidepressant-like effect: evidence for the involvement of monoaminergic neurotransmission. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. (2009)
[23] Davison G, Gleeson M. Influence of acute vitamin C and/or carbohydrate ingestion on hormonal, cytokine, and immune responses to prolonged exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab. (2005)
[24] Carrillo AE, Murphy RJ, Cheung SS. Vitamin C supplementation and salivary immune function following exercise-heat stress. Int J Sports Physiol Perform. (2008)
[25] Hazell T. Vitamin C has a key physiological role in facilitating the absorption of non-heme iron from the diet. Hum Nutr Appl Nutr. (1987)
[26] Kalgaonkar S, Lönnerdal B. Effects of dietary factors on iron uptake from ferritin by Caco-2 cells. J Nutr Biochem. (2008)