Цинк цитрат

Цинкът е основен микроелемент за всички форми на живот на Земята [1]. Човешкото тяло съдържа около 2-2,5г цинк kато при мъжете е повече отколкото при жените. Това е най-разпространеният вътреклетъчен метален йон, открит в клетъчния цитозол, везикули, органели и в ядрото [2].

От всички минерали цинкът изпълнява най-разностранни важни биологични функции. Той е необходим за метаболитната активност на 300 ензими  в тялото. На клетъчно ниво функцията на цинка може да бъде разделена в три категории: каталитична, структурна и регулаторна.

Дефицитът на цинк засяга много системи като имунната, стомашно-чревната, централната нервна система, скелетната и репродуктивната системи.

Различните форми на цинк имат различна степен на абсорбция, което реципрочно води и до различна степен на насищане в тъканите и оттам насищането с необходимото количество цинк за да оказва положителното си въздействие.  По този причина и дефицитът не винаги бива запълван адекватно. При определени състояния тялото има нужда от  повишен прием на цинк заради специфичните състояния, в които трябва да взима активна роля като настинка, разстройство и т.н.

Цинк цитратът е органично съединение с високо съдържание на цинк, което има отлична абсорбция, което позволява бързо насищане и достигане до необходимото количество на цинка в тялото за да помага на имунната система. При клинично проучване проведено с 15 здрави възрастни  е сравнена абсорбцията на  различните форми на цинк: цинк цитрат, цинков глюконат и цинков оксид [3]. Участниците са приемали  по 10mg цинк, като клиничното изследване е било рандомизирано (на случаен принцип) двойно сляпо. Анализите показали,че средната  абсорбция на цинк от цинков цитрат е 61,3% (56,6–71,0) и не се различава от тази на цинковия глюконат с 60,9% (50,6–71,7). Абсорбцията от неорганичния цинков оксид е 49,9% (40,9–57,7) и е значително по-ниска, отколкото от другите две рганични форми. Трима участници в проучването са имали малка или никаква абсорбция от цинков оксид.  Неразтворимият цинков оксид се абсорбира по-малко, когато се дава като добавка без храна и може да се абсорбира минимално от някои хора.

Фигура 1. Фракционна абсорбция на цинк от цинков цитрат, цинков глюконат и  от цинков оксид, консумирани с вода, включително всички лица по протокол (n = 15). Обозначените площи без обща буква се различават, P <0,01. Графиките на полето показват средния и 25-ти и 75-ти процентили. Чертите  в площите представляват най-високите и най-ниските стойности, а кръговете и квадратите представляват единичните случаи. Празният квадрат и празен  кръг са стойности под границата на откриване на 1,5% от 2 индивида; напълненият кръг е стойност от индивид, който абсорбира цинков оксид на ниско ниво (14%).

[1]. Fleet JC. Zinc, Copper, and Manganese. In: Stipanuk MH , editor .Biochemical and Physiological aspects of Human Nutrition . New York; Saunders: 2000. p.741-759

[2]. King JC, Keen CL.  Zinc. In. Shils ME, OlsonJA , Shike M, Ross CA, editors. Modern Nutrition in Health and Disease. 9th Ed. NewYork ; Lippinkott Williams& Wilkins: 2003. p.223-239

[3]. Wegmüller R, Tay F, Zeder C, Brnic M, Hurrell RF. Zinc absorption by young adults from supplemental zinc citrate is comparable with that from zinc gluconate and higher than from zinc oxide. J Nutr. 2014;144(2):132–136. doi:10.3945/jn.113.181487