Kверцетин при подагра

кверцетин-подагра

Все повече пациенти търсят ефективно средство с естествен произход за метаболитното състояние подагра*.

Съвременната фитотерапия постоянно търси потенциални кандидати за това, като се изследват както цели растения до само определени техни съставки. Една от най-много изследваните група природни съединения са флавоноидите (биофлавоноидите). Те се състоят от няколко подгрупи, като най-много данни за съединения имащи положително действие при лечението на подагра са от групата на антоксантините. Най-важните им досега установени функции са антиоксидантни, противовъзплаителни , противоалергични и понижаващи кръвното налягане.
От флавоноидите доказан кандидат ограничаващ развитието на възпалителен процес и намаляващ повишен синтез на пикочна киселина в тялото е кверцетинът. Той се смята за най-разпространения и известен флавонол в природата, който показва силно влияние върху възпалението и антоксидантната защита на цялото тяло. Освен това е естествен антихистамин, който ефективно се използва за намаляване на симптомите при сезонни алергии, астма и кожни реакции (дерматити и т.н.). Наблюдаван при него е й превантивен противораков ефект.

По отношение на състоянието подагра е установено е, че кверцетинът намалява количеството на пикочната киселина в кръвта

(обратимо потиска ензима ксантин оксидаза отговарящ за генерирането на пикочна киселина и супероксидни радикали). Чрез по-ниското ниво на пикочна киселина се ограничава вероятността от кристализирането й и отлагането й в ставите и околите тъкани. Съпоставено е действието му да потиска ензима ксантин оксидаза спрямо лекарството алопуринол. Кверцетинът е показал 95-96% степен на потискане спрямо 97-99% на алопуринола. Тези малки разлики в силата на действие доказват, че той може да бъде използван при подагра като алтернатива на химическите лекарства и пациентът има същия желан ефект за поддържане на добри нива на пикочна киселина в кръвта.

Чрез силното си антиоксидантно действие значително неутрализира оксидантния стрес причинен от кристалите мононатриев урат (една от основните причини за стартиране на остър пристъп ). Това значително успява да предпази от стартиране на остър пристъп на подагра. Третото много важно действие, което го прави още по-необходим за използване при това състояние е, че пряко повлиява ключов ензим (капсаза-1) отговоренза синтез на провъзпалителни съединения. Така по друг начин пряко се ограничава развитието на възпалителен процес.

Тези три действия на кверцетин при метаболитното състояние подагра позволяват той да бъде предпочитано средство едновременно за превенция на подагра и като средство за спиране и ограничаване развитието на остър пристъп.

Въпреки положителната му роля за използване при остър пристъп, превантивното му действие е винаги по-добрия избор на лечение. Заради това чрез взетите навреме правилни мерки не се стига до остър пристъп на подагра свързан с изпитване на болка и временна инвалидизация на индивида.

Дългосрочно подаграта повлиява ставите и техните увреждания не могат да бъдат възстановени напълно никога.

Според проведените клинични изследвания, за да има ефект приемът на кверцетин е необходимо да бъде приет в дневна доза минимум 500mg разпределен на два до четири приема. Най-често използваната форма е кверцетин дихидрат заради това, че е най-добре усвояема от тялото, която позволява да има висока бионаличност в тъканите.

*Подаграта се характеризира с утаяване на кристали мононатриев урат в става/и , околните меки тъкани и съдовете. При остър пристъп провъзпалителното съединиение интерлевкин-1 е критичното, което задейства възпалителния процес (проявяващ се с болка, подуване и зачервяване в дадена става) в отговор на атаката на кристалите на мононатриевия урат. Но неговата секреция зависи от един протеинов комплекс (NLRP3 инфламазома), който се предполага, че се активира анормално следствие на клетъчния оксидативен стрес предизвикан от кристалите мононатриев урат. Последните проучвания показват, че естествени съединения с мощна антиоксидантна активност проявяват потискащи ефекти върху NLRP3-опосредствани заболявания каквото е подаграта. Разкриването на механизма и участниците в развитието на остър пристъп на подагра улеснява намирането на правилните средства за повлияването на това състояние. Но за съжаление този остър процес е предшестван от продължителен период (най-често години) на повишени нива на пикочна киселина в кръвта (следствие на повишен синтез в черния дроб или не-добро елиминиране от бъбреците или лош начин на живот свързан с: редовен прием на алкохол , напитки с глюкозо-фруктозен сироп и храни с високо съдържание на пурини).