Колаген тип 2 от пилешки гръден хрущял

Основнoто предназначение на колаген тип 2 е да бъде източник на градивни елементи (предимно под формата на трипептиди) за ставния хрущял при състояния показващи неговия дефицит или структурни изменения. Това са най-често ставни артрозни (дегенеративни) , травматични или атртритни състояния (имунологични обусловени). Приеманият като хранителна добавка колаген е разграден най-често до по-прости аминокиселинни последователности т.нар. трипептиди (комбинация от три аминокиселини). Различните трипептиди най-често съдържат аминокиселината глицин: като Gly-Pro-Hyp (глицин-пролин-хидроксипролин), Gly-Pro-Glu (глицин-пролин-глутамин) и Pro-Gly-Pro (пролин-глицин-пролин Те се усвояват бързо и непокътнати (тези с тегло от 500 далтона до 15 килодалтона) в чревния тракт и достигат максимална концентрация в плазмата на 6-тия час след приема им. В ставите на плъхове е показано, че се акумулират 12 часа след първия прием и се откриват до 192 часа след това. Останалите органи, които са изследвани (черен дроб, бъбреци, слезка и скелетни мускули) не акумулират колаген тип 2.

Най-често използвания колаген тип 2 (заради отличните резултати от клиничните изследвания) е този извлечен от пилешки гръден хрущял. Най-често се предлага с 100% концентрация на колаген. Най-същественото за използването му за източник на колаген при захранване на ставния хрущял е фактът, че самият той е хрущял и има същият аминокиселинен профил като човешкия хрущял. ( табл.1)

Табл.1 Сравнение на аминокиселнния профил на колаген тип 2 от три вида: на референтен на Sigma-Aldrich, от човешки ставен хрушял и от пилешки гръден хрушял.
колаген-тип2
Изследванията са доказали следните негови предназначения:

Подкрепя неврогенезата
Има подкрепящо неврогенезата действие, което се обяснява с нискомолекулните трипептиди (до 2000 далтона и 8% са с последователност Gly-Pro-Hyp),които преминават кръвно-мозъчната бариера.

Намалява разграждаенто и синтеза на нов хрущял в ставите
Колаген тип 2 от пилешки гръден хрущял намалява разграждането на хрушяла и осигурява градивни елементи за изграждането му. Установено е, че след приема му намаляват маркерите показващи, че се разгражда хрущялът в тялото (CTX-II) с 40-53%. Едно проучване върху хора, в което е отбелязана ползата от добавянето му, също отбелязва, че прекратяването на добавките в продължение на три месеца е било свързано с връщането на симптомите, добавки след този период възстановяват ползите. Друго проучване сравнява колаген тип 2 от пилешки гръден хрущял срещу комбинация от глюкозамин хидрохлорид (1500 mg) с хондроитин сулфат (1200 mg) и открива по-добра ефикасност ( според WOMAC остеоартритен индекс) колагенът от пилешки гръден хрущял. Има противовъзпалително действие като намалява възпалителните вещества.

Приемът на колаген тип 2 от пилешки гръден хрущял увеличава подвижността в ставите и свободата и комформа при движение.

celigen