Л-глицин

Л-глицинът за красота и здраве. Глицинът е най-малката и с проста химическа структура аминокиселина. През 2004 г. следи от нея […]