Най-често използваните медикаменти за остра травма (Кортикостероиди)

КортикостероидиЗа да се разбере ролята на медикаментите при лечението на спортни наранявания, има нужда от разбиране на това, че при спортните травми възпалението обикновено е вторично на основната структурна травма.

Важните различия при остра и хронична травма:
Острата включва макротравма, водеща до единични или многократни случаи на травма с голяма сила върху засегнатата мека тъкан или кост, напр. фрактури, дислокации на става и разкъсвания на мускулите и/или сухожилия и лигаменти. В тези случаи възпалението е непосредственият отговор, настъпващ в тъканите, както се вижда в случая на тендинит, който се определя като възпаление на сухожилието, когато мускулно-сухожилното свързване е остро претоварено със силни или прекалено внезапни натоварвания. От друга страна, хроничните травми включват множество микротравматични увреждания, които се дължат на хроничен повтарящ се стрес на тъканите, както е при тендинозата. Има непрекъсната дегенерация на колаген на сухожилията поради прекомерна употреба и следователно предразположение до нараняване. Трябва да е ясна разликата между тендинит и тендиноза, поради различните цели и срокове на лечението.

Кортикостероиди и остра травма:
В лечението на острата травма се използват и медикаменти от групата на кортикостероидите. Най-важната цел на кортикостероидите е да намалят възпалението. Противовъзпалителните ефекти се изразяват в способността им да стабилизират лизозимните мембрани и оттам намалят развитието на възпаление и капилярната пропускливост, която предотвратява загубата на плазмените протеини в тъканите. Също така пречи на активирането на пътя на комплемента и образуването на медиатори на възпалението, получени от арахидоновата киселина като левкотриените. Най-честият начин на приложение на кортикостероиди при спортни травми е чрез местно инжектиране. То позволява максимализиране на концентрацията на лекарството в мястото на травмата, като същевременно се намалява до минимум рискът от системни странични ефекти. Важно е да се отбележи, че някои от най-често съобщаваните локални инжекционни странични ефекти, възникващи са: пост инжекционна болка, атрофия на кожата, депигментация на кожата, тендинопатия и септичен артрит. Септичният артрит е рядко явление, при условие че техниката на вътрешно-артикуларно инжектиране е проведена при стерилни условия. Въпреки това, наличните проучвания за септичен артрит след инжектиране на кортикостероид са ограничени както по брой, така и по обхват.
Има многобройни проучвания за приложимостта, ефикасността, профилите на страничните ефекти и общата употреба на кортикостероиди при лечението на спортисти и спортни травми. Те са приложими към голямото разнообразие от спортни травми в много различни отношения, някои от които са били благоприятни, други вредни за атлетите. Кортикостероидите са един от най-разпространените начини на лечение на лезии на сухожилията. Има доказателства, че кортикостероидите са полезни в краткосрочен план при някои тендинопатии, но обратното междинните и дългосрочните ефекти са показали, че са по-малко обещаващи.
Общите (системни) странични ефекти понякога се наричат кушинг симптоми поради тяхното присъствие в синдрома на Кушинг. Краткосрочните и дългосрочните странични ефекти са обобщени в таблица.

Системни странични ефекти от краткосрочна и дългосрочна употреба на кортикостероиди.

Краткосрочна употреба Дългосрочна употреба
Акне, хиперпигментация, петехии, хирзутизъм Намалява костната плътност/ остеопения
Електролитни нарушения Хипергликемия с торакално затлъстяване
Хипертония Хиперлипидемия
Хипергликемия Ановулация или други менструални нарушения
Панкреатит Имуносупресия
Хематологични, имунологични и невро-психологически ефекти Надбъбречна недостатъчност
Умора Разграждане на мускулите,сухожилията и кожата (стрии)
Безпокойство и тревожност Асептична ставна некроза
Нарушения в съня и главоболие Гастроинтестинални, чернодробни и офталмологични ефекти
Намаление на броя на сперматозоидите Потискане на растежа и повишаване вероятността от вродени малформажии

Поради широкия спектър от нежелани ефекти е абсолютно необходимо пациентът да бъде напълно информиран за потенциалните рискове. За атлетите, които се възстановяват от травма най-голямо значение от страничние ефекти има повишената степен на разгражане на мускулната и съединителната тъкан. Смята се, че намалената производителност на хидроксилпролин е причина за подобна структурна нестабилност на съединителната тъкан. Това нарушение повишава вероятността от поява на бъдещи травми на някоя от засегнатите структури. Електролитните нарушения включват предимно развитието на хипокалиемия поради минералкортикоидните ефекти на преднизон, преднизолон и хидрокортизон. Съществува възможност, макар и рядко, да се появят електролитни аномалии при локално приложение на кортикостероиди.

Профилът на страничните ефекти на кортикостероидите е от клинично значение както за лекаря, така и за атлетите. Ползите и рисковете трябва да бъдат внимателно преценени, защото в търсенето на краткосрочно подобрение е възможно да се причини дългосрочно влошаване на здравината на мускулната и съединителната тъкан и оттам да се създадат предпоставки за бъдещ травматизъм .