Джинджифил

Джинджифилът  е растение принадлежащо към семейство Zingiberaceae. Най-често се използва коренището, като подправка, а  така също и за терапевтични цели. Годишно се произвеждат над 100 000 тона коренище , а 80% от тях се произвеждат в Китай. В химичния му състав влизат съединения от групата на полифенолите ( джинджероли, парадоли, шагаоли), сесквитерпени ( бизаполен,зинджиберен, зинджиберол,куркурмен), витамини (тиамин, рибофлавин, ниацин, пиридоксин, витамин А, витамин С и витамин Е) и др.

Приложение на екстракт от джинджифил и клинични проучвания за действието му при артрит.

Екстрактът от джинджифил има защитни ефекти при възпаление на ставите, ревматоиден артрит и мускулно-скелетните смущения ( болка, мускулна треска, схващания) чрез своето противовъзпалително, антиоксидантно и антисеротинно въздействие. Той инхибира пътищата на циклооксигеназа-2 (COX-2) и 5-липоксигеназата (LO-5). Повишава синтезът на противовъзпалителни цитокини, като TNFα, IL1p, IL6, IL2 IL-4 и IL-10, увеличава нивото на синтезирания в тялото  антиоксидант глутатион и активността на антиоксидантния ензим супероксид дисмутаза (SOD). Едно проучване показва, че екстрактът от джинджифил е по-ефективен от индометацин за намаляване на болката, свързана с възпаление и оксидативен стрес. Също така приет  едновременно с нестероидно противовъзпалително средство (НСПВС) предпазва лигавицата на стомахът от развитие на лекарствено причинена язва на стомахът. Натрупаните клинични данни показват, че консумацията на екстракт от корен на  джинджифил помага за облекчаване на болки в ставите, свързани с ревматоиден артрит.
Противовъзпалителното действие на джинджифила е научно доказано най-напред от Kiuchi et al. през 1982 г.. Те изолират четири нови различни съединения от джинджифил и всички показват потенциален инхибиторен ефект за намаляване на синтеза на простагландини. Друго проучване, проведено през 1992 г., открили, че джинджифилът показва противовъзпалителна активност чрез инхибиране не само на простагландина, но и  биосинтезата на левкотриени. Активността , като противовъзпалително средство еизследвана от Thomson и неговата група при плъхове. На експерименталните плъхове се прилага  воден екстракт от корен на джинджифил или орално или интраперитонеално един път дневно в продължение на 4 седмици. Ниските дози джинджифил не намаляват концентрациите на простагландин Е2 (PGE2),но при високи дози значително се понижават нивата на PGE2.