Магнезиев цитрат

Предимства на магнезиевия цитрат спрямо неорганично свързан магнезий (магнезиев оксид) и други органично свързани магнезиеви форми. В индустриализираните страни през […]