Куркумин

Куркуминът е  широко изследвана съставка, открита за първи път през 1815г. в Харвардския колеж от учените Vogel и Pelletier от […]