Целифарм и BB-team

Вече може да намерите продуктите ни и при нашите приятели от BB-Team. За нас те са едни от малкото в България добри платформи предоставящи комплексна услуга за 🏋️‍♀️трениращите хора.
🤝Партньорството ни се дължи на споделени ценности и отворено съзнание към нуждите Ви.
Благодарим много за оказаното доверие!